Logo VNCRM

03 cách để tăng người quan tâm trên Zalo Official Account

Để tăng người quan tâm trên Zalo Official Account đăng ký mới admin thực hiện theo các bước như sau:

1. Mời người quan tâm

– Mỗi ngày Admin được mời tối đa 20 người quan tâm trong danh sách bạn bè của Zalo.

03 cách để tăng người quan tâm trên Zalo Official Account

Admin được mời người quan tâm bằng cách nhập số điện thoại đã có trong danh bạ của Zalo.

03 cách để tăng người quan tâm trên Zalo Official Account

2. Gửi cho danh sách bạn bè

03 cách để tăng người quan tâm trên Zalo Official Account

Gửi cho bạn bè:

03 cách để tăng người quan tâm trên Zalo Official Account

Đăng lên nhật ký:

03 cách để tăng người quan tâm trên Zalo Official Account

3. Scan QR Code

Scan QR Code là cách nhanh nhất để người dùng vào OA doanh nghiệp/ cửa hàng trên ứng dụng Zalo. Mỗi OA đều có mã QR riêng, có thể đính thêm hình đại diện của thương hiệu. Khi người dùng Zalo scan mã QR sẽ dẫn vào trực tiếp OA doanh nghiệp/ cửa hàng trên Zalo. Đây là cách nhanh nhất để khách hàng vào trực tiếp OA trên Zalo và bấm quan tâm OA.

03 cách để tăng người quan tâm trên Zalo Official Account